Zwolnienie lekarskie i e-recepta


Zwolnienie lekarskie online

W ostatnim czasie dużą popularność zyskały zwolnienia lekarskie online. Stały się one tak powszechne ze względu na konieczność ograniczenia wyjść z domu. Zwolnienie online to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie wymaga roboty papierkowej, jak w przypadku tradycyjnego L4. Zwolnienie lekarskie online jest możliwe już od 1 grudnia 2018 roku. Aby wystawienie L4 online było możliwe, zarówno pacjent, jak i lekarz muszą posiadać swój profil na PUE. Dzięki temu lekarz potrzebuje jedynie numeru PESEL od pacjenta, aby móc wyszukać go w swojej bazie i wystawić zwolnienie lekarskie online. Taka forma nie wymaga osobistego dostarczenia L4 w wersji papierowej do pracodawcy, na co przysługiwał termin 7 dni. Należy zaznaczyć, że zwolnienie lekarskie online ma taką samą wartość, jak standardowe zwolnienie, oznacza to, że gwarantuje takie samo prawo do zasiłku chorobowego i pielęgnacyjnego.

L4 na telefon

Lekarze udzielający teleporady, mają możliwość wystawienia L4 na telefon. Jednak takie zwolnienie, podobnie jak w przypadku standardowej wizyty w gabinecie lekarskim, jest wystawione tylko wtedy, gdy występuje taka potrzeba. W trakcie konsultacji online lekarz przeprowadza z pacjentem szczegółowy wywiad, w niektórych przypadkach analizuje też dokumentację fotograficzną uzyskaną od pacjenta. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji lekarz decyduje o dalszym przebiegu leczenia. L4 na telefon jest wydawane, gdy wymagają tego objawy opisane przez chorego. Podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim należy konsekwentnie stosować się do zaleceń lekarza oraz przebywać we wskazanym miejscu. Uzyskanie L4 na telefon jest najwygodniejszą formą, ponieważ nie wymaga przemieszczania się pacjenta, przebywania w kolejce, wśród innych chorych, co mogłoby mieć wpływ na pogorszenie stanu zdrowia. Teleporady powstały, aby ułatwić konsultację z lekarzem specjalistą osobom, które tego potrzebują. Dlatego też, aby mogły w jak najlepszym stopniu odzwierciedlić wizytę w gabinecie stacjonarnym — nie mogło zabraknąć w ich przebiegu możliwości uzyskania L4 na telefon.

E-recepta

E-recepta to nic innego jak elektroniczna wersja standardowej recepty wydawanej na papierze. Aby otrzymać e-receptę, należy posiadać Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Dzięki teleporadom jest możliwe uzyskanie recepty na telefon. E-recepta może być wydana po odbyciu konsultacji telefonicznej z wybranym lekarzem lub jako osobna usługa. Należy zaznaczyć, że e-recepta jest dużo wygodniejszym rozwiązaniem niż wersja standardowa, aby wykupić część leków w innej aptece, odpis jest niepotrzebny, jest czytelna, więc leki zostaną wydane poprawnie oraz nie grozi nam jej zgubienie, ponieważ znajduje się online na Internetowym Koncie Pacjenta.